Kontakt

Projektledare

Marinette Hagman, Sweden Water Research
Marinette.Hagman@nsva.se

Samverkansprojekt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Det drivs av Helsingborgs stad, Norvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Sweden Water Research och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) tillsammans med en mängd partners:

  • EkoBalans Fenix,
  • WIN,
  • Inuse Experience,
  • Jets Sverige,
  • Lunds universitet,
  • Rhetikfabriken,
  • Sustainable Business Hub Scandinavia,
  • Sveriges lantbruksuniversitet,
  • Tyréns,
  • WSP Sverige