NYHETER OCH PRESS

Relaterade nyheter

Reco lab: Sustainable management of domestic wastewater and food waste

By the year 2035, Helsingborg will have grown with approximately 40 000 new inhabitants and 1000 new residencies yearly. The project is called H+. The…

NSVA får investeringsbidrag för rening av läkemedel

Reco lab är det första testet i fullskala av framtidens avloppsteknik i Sverige. Tack vare källsorterande avlopp i de fastigheter som byggs i Oceanhamnen i…

NSVA får klimatinvesteringsstöd för Tre rör ut – ett världsunikt miljösystem

– Vi ska använda pengarna till att bygga en värmepump och återvinna värme från det källsorterade BDT-vattnet. Värmen används i sin tur till att återvinna…

Grönt ljus för Öresundsverkets övertäckning och bygget av RecoLab

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt,…

Marinette Hagman

Grattis till Avlopps & Kretsloppspriset 2018!

Avlopp & Kretsloppspriset delas varje år ut under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Pristagare är en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska…

Arbetet med unikt avloppssystem i Helsingborg prisas

H+. Så kallas det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet utvecklas till blandad stad…

Ny Vattenpod om sorterande avlopp

Varför vill man sortera avloppsvatten och hur går det ens till? I detta avsnitt intervjuar Vattenpod en av Sweden Water Research forskningschefer, Marinette Hagman. Hon berättar om…

Öresundsverket i Helsingborg byggs över och möjliggör stadsutveckling i Oceanhamnen

Planeringen för hur Öresundsverket ska byggas över har pågått en tid. Överbyggnaden ska både vara rimlig kostnadsmässigt och passa in utseendemässigt i den nya stadsdelen Oceanhamnen, en…

Vinnova bidrar med fyra miljoner till ny testbädd inom vatten och avfall i Helsingborg

Måndagen den 23 november kom beskedet att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljar närmare fyra miljoner kronor i bidrag till projektet RECO LAB. Projektet kommer att drivas av Helsingborgs…

Seminarium om framtidens avloppssystem samt prisutdelning i ”Blackwater & Food Waste challenge” på Dunkers idag

Seminariet har förlagts till Helsingborg eftersom det nya området som byggs i Oceanhamnen i Helsingborg kommer att ha källsorterande avloppssystem. Under dagen blir det också prisutdelning…

IWA-seminarium i Helsingborg om framtidens avloppssystem

Seminariet har förlagts till Helsingborg eftersom det nya området som byggs i Oceanhamnen i H+området i staden kommer att ha källsorterande avloppssystem. Det blir även prisutdelning…