Projektnyheter

Relaterade nyheter

Foto: Wikimedia Commons

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Läkemedelsrester kan spridas till våra hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten. HaV (Havs och Vattenmyndigheten) finansierade 2014-2017 olika projekt för att stötta utvecklingen av reningstekniker. Nu…

Kunskapsutbyte på Sjölunda avloppsreningsverk

Jo, förutom att bredda sin kompetens får de en inblick i andra delar av vattenforskningsvärlden. Dessutom behöver ägarorganisationernas – i det här fallet VA SYD –…

RESVAV i referensgrupp för regeringsuppdrag

RESVAVs representant är med i referensgruppen för att bidra med sin expertkunskap på området. I början av oktober hålls ett möte där synpunkter på några rapporter som…

Nästa fas för utredning av nya metoder för avancerad avloppsrening

Projektet RESVAV har nu nått halvvägs och är inne i en intressant process då man under 2016 och 2017 planerar försök bland annat med pulveriserat…

Exempel på fullskalig rening av läkemedelsrester

I samband med arbetet i projektet RESVAV har en resa gjorts till ett antal platser i Europa där man kört stora pilotförsök och där man…

2,4 miljoner till rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. RESVAV ska utveckla riktlinjer, kriterier för dimensionering och bedömningar…

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

PROGRAM  – Om satsningen på avancerad avloppsrening från läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar (Margaretha Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten) – Presentation av projektet ”Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i…

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

PROGRAM  – Om satsningen på avancerad avloppsrening från läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar (Margaretha Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten) – Presentation av projektet ”Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i…

Projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Målsättningen är att ta fram riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad av svenska avloppsreningsverk. Tekniker som kommer testas är ozonering, aktivt kol och möjliga efterpoleringstekniker. Dessutom…