Projektnyheter

Relaterade nyheter

Foto: Wikimedia Commons

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Läkemedelsrester kan spridas till våra hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten. HaV (Havs och Vattenmyndigheten) finansierade…

Kunskapsutbyte på Sjölunda avloppsreningsverk

Jo, förutom att bredda sin kompetens får de en inblick i andra delar av vattenforskningsvärlden….

RESVAV i referensgrupp för regeringsuppdrag

RESVAVs representant är med i referensgruppen för att bidra med sin expertkunskap på området. I början…

Nästa fas för utredning av nya metoder för avancerad avloppsrening

Projektet RESVAV har nu nått halvvägs och är inne i en intressant process då man…

Exempel på fullskalig rening av läkemedelsrester

I samband med arbetet i projektet RESVAV har en resa gjorts till ett antal platser…

2,4 miljoner till rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara…

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

PROGRAM  – Om satsningen på avancerad avloppsrening från läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar (Margaretha Lundin Unger, Havs-…

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

PROGRAM  – Om satsningen på avancerad avloppsrening från läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar (Margaretha Lundin Unger, Havs-…

Projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Målsättningen är att ta fram riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad av svenska avloppsreningsverk. Tekniker som…