Safe and energy-efficient water treatment using UV-LEDs

Tillgången till rent vatten är en av de viktigaste utmaningarna världen står inför idag. Projektet har som mål att bygga upp världsledande kunskap inom vattenrening med UV-LED.

Tillgången till rent vatten är en av de viktigaste utmaningarna världen står inför idag. Enligt WHO drabbas omkring 1,5 miljoner människor årligen av vattenburna sjukdomar – inte sällan med dödlig utgång. Behovet av rent vatten beräknas öka med 5 ggr fram till 2050. Med ökande urbanisering och population följer ökningar av den mikrobiella smittrisken. Dessutom medför klimatförändringarna ökande luft- och vattentemperaturer som i sin tur gör att mer biologisk aktivitet kan ske i vatten. Vi behöver hitta effektiva och säkra och billiga sätt att rena vatten för att klara de här utmaningarna och förse världens ökande befolkning med rent vatten.

Om projektet

Projektets mål är att fördjupa kunskapen om hur vattenrening med hjälp av UV-LED kan optimeras och skalas upp och presentera en strategi för att rena rinnande vatten, både där vatten används och i vattenreningsanläggningar.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan RISE Acreo, Water Resources Engineering och NanoLund vid Lunds universitet och Sweden Water Research, som nu ska bygga upp världsledande kunskap inom vattenrening med UV-LED. Projektet finansieras av SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, och ska pågå i fyra år.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research

Partners i projektet