Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara och attraktiva staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma, undersöka och reparera vatten-, avlopps- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader, störningar och driftsavbrott som följd. Schaktfria metoder och tekniska lösningar efterfrågas bland aktörer i både Sverige och globalt.

Forskare, VA- och fjärrvärmebolag ska tillsammans i projektet ”Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät” utveckla nya metoder som gör det möjligt att kontrollera och reparera rören utan att gräva fram dem. Vinnova har beslutat att stödja arbetet genom att bevilja en halv miljon till projektet.

I samarbete mellan forskare och näringsliv (VA- och fjärrvärmebolag) är målet att identifiera behov och möjliga lösningar för att i steg 2 utveckla och testa nya metoder och tekniska lösningar.

I steg 3 ska vi vara klara att göra de första installationerna i pilotskala för att kunna verifiera för världsmarknaden att de nya metoderna och produkterna fungerar. Därmed blir driftsavbrotten färre, kostnaderna hålls nere och störningar på omgivande verksamheter mindre samt att det blir en energi och resursbesparing.

  • Mål steg 1: Att identifiera behov och lösningar med stor potential och vara redo för att utveckla och testa dem i samverkansprojekt.
  • Mål steg 2: Att utveckla och testa nya metoder samt tekniska lösningar för statusbedömning och förvaltning av ledningsnät.
  • Mål steg 3: Att göra de första installationerna i pilotskala för att kunna verifiera för världsmarknaden att de nya metoderna och produkterna fungerar.
  • Övergripande målsättning: Forskare, VA- och fjärrvärmebolag ska tillsammans utveckla nya metoder som gör det möjligt att kontrollera och reparera rören utan framgrävning. Genom detta göra driftsavbrotten färre, hålla nere kostnaderna och störningarna på omgivande verksamheter samt att det blir en energi- och resursbesparing.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research