Supermätpunkterna

Detta projekt är en uppföljning till arbetet som skett på tema Supermätpunkten under de gånga åren.

Arbetet med att testa ny teknik och ta fram koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet har nu utvecklats vidare. Det eftersträvar att på sikt kunna ersätta tidskrävande analysmetoder som idag innebär att vi behöver vänta upp till en vecka innan vi kan fastställa dricksvattenkvaliteten.

I projektet Supermätpunkterna samarbetar VA SYD, Sydvatten, Sweden Water Research och NSVA för att mäta vattenkvalitet med flödescytometri med hjälp av onlineinstrument. Under ett helt år, sommar 2022 till sommar 2023, samlas flödescytometrisk data. Denna data korreleras med övrig information från VA-bolagen, såsom hydraulisk information, ordinarie laboratorietester, samt kända drifthändelser. Denna information krävs för att bygga vidare på förståelsen för hur ett koncept för online dricksvattenkvalitetsmätning kan se ut i framtiden.

Projektet använder en rad flödescytometriska instrument för att övervaka bakteriehalten i dricksvattendistributionen på ett flertal punkter i ledningsnätet. Dessa punkter utvärderas för att kunna svara på frågan var man bör etablera mätpunkter i framtiden. Förhoppningen är att detta datainsamlingsprojekt kommer att vara ytterligare en viktig pusselbit i arbetet med att etablera onlinemätning av dricksvattenkvalitet i större skala.

  • Förstå hur kvaliteten på dricksvattnet varierar över året och säsonger
  • Förstå hur online flödescytometri kan hjälpa oss övervaka kvaliteten på dricksvatten i nära realtid
  • Vidareutveckla koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet