Testbädd Ellinge - Sweden Water Research

Forskning och utveckling för cirkulär hantering av växtnäring i mat- och odlingssystemet

Testbädd Ellinge

Testbädd Ellinge är ett projekt vars huvudsakliga syfte är att skapa underlag till svenska VA-verks vägval för hållbar slamhantering- och avsättning.

Pilotstudien inom projektet, torkning och pyrolys avloppsslam från olika avloppsreningsverk, kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden. Testbädden är delfinansierad av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Sweden Water Research. VA SYD är koordinator för projektet.

Projektet förväntas resultera i att relativt outforskade alternativ för hantering av avloppsslam och återföring av växtnäring kommer att belysas och utforskas så att VA-organisationer ska kunna investera i tekniken utan att behöva göra egna pilotstudier. Förutom effekter på systemnivån gällande infrastrukturen för slamhanteringen, kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska import av mineralgödsel och göra Sverige mer självhushållande av resurser som krävs för en hållbar och mer självförsörjande matproduktion.

Kommunal avloppsvattenrening genererar restprodukten slam, som innehåller nästan all fosfor som återfinns i avloppet samt en stor del av det organiska materialet. Ett förbud för slamspridning på åkermark diskuteras, men oavsett ett förbud eller ej, ser VA-organisationer ett behov av komplement/alternativ till dagens slamhantering.

Intresseanmälan

Vill du testa att torka och pyrolysera ert avloppsslam i Testbädd Ellinge? Gör en intresseanmälan till david.gustavsson@vasyd.se

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du ha uppdateringar om vad som händer i projektet?

Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev (länk till anmälningsformulär)

 

Till swedenwaterresearch.se

Projektet ska

  • Få drifterfarenheter och optimera driftbetingelser för torkning och pyrolys av olika typer av avloppsslam
  • Skapa nya, bättre marknadsanpassade gödselprodukter av avloppsslam
  • Skapa en innovationsplattform för framtida, alternativ slamhantering