Snart kontraktsskrivning med pilotleverantör - Sweden Water Research

Snart kontraktsskrivning med pilotleverantör

Under hösten 2021 togs en funktionsspecifikation fram för pilotanläggningen inom Testbädd Ellinge, som ska torka och pyrolysera från olika avloppsreningsverk. Tre leverantörer/konstellation fick i uppgift att under sju veckor ta fram en paketlösning var.

Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

2022-03-25

Nu har de fem testbäddsutvecklarna inom Testbädd Ellinge, VA SYD, Gryaab, Kungsbacka och Lidköpings kommuner och VIVAB, beslutat vilken paketlösning som vi går vidare med i projektet. Inom någon vecka väntas kontraktsskrivning. Leverans av utrustningen förväntas ske i slutet av 2022.

Med hänvisning till LUF (2016:1146) 1 kap 5 § gällande forskning och utveckling bedöms forskningsprojektet Testbädd Ellinge inte omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

De viktigaste kraven i funktionsspecifikationen var att:

  • Temperaturen och uppehållstiden i pyrolysugnen ska kunna vara kontroll- och justerbara och väljas att vara mellan 500-900˚C respektive 5-40 min.
  • En mängd på 0,8-1,5 ton avvattnat slam ska vara tillräckligt att köra genom pilotsystemet för att få en representativ bild av de kemiska och fysiska egenskaperna hos det torkade slammet och slambiokolet.
  • Piloten ska klara av att hantera avvattnat slam med en TS-halt som varierar mellan 18-30 % TS.
  • Både torken och pyrolyugnen kommer att vara eldrivna, och piloten inkluderar inte värmeväxling för att tillgodogöra sig den energin i pyrolysgaserna. Eldriften gör pilotkörningen mer flexibel och exkluderingen av värmeväxling gör piloten enklare. För att undvika en tillståndsprocess för pyrolysen kommer vi enbart att kunna pyrolysera max 50 ton TS avloppsslam varje år.