Slamspridning 2009 10

Traktor sprider slam på åker