Kontakt

Projektledare

VA SYD/Sweden Water Research

David Gustavsson
david.gustavsson@vasyd.se

Projektdeltagare

Gryaab

Dag Lorick

Högskolan i Borås

Anita Pettersson
Naeimeh Vali

Kungsbacka kommun

Maurice Bourne
Sebastian Engström

Lidköpings kommun

Gudrun Magnusson
Pernilla Bratt

Linnéuniversitetet

Ann-Mari Fransson

Lunds Tekniska Högskola

Åsa Davidsson

Orkla Foods Sverige

Håkan Tufvesson Sewall
Lars Lundahl

RISE Research Institutes of Sweden

Marcus Ahlström
Erik Kärrman

Sveriges Lantbruksuniversitet

Jennifer Mcconville

Svenskt Vatten

Klara Westling

Sweden Water Research

Anna Kristiansson

VA SYD

David Gustavsson
Hans Bertil Wittgren
Martin Kylefors

VIVAB

Alexander Keucken
Moshe Habagil

Värpinge Grön LivsCultur

Håkan Rasmusson