Urbana bad 2020

Den svenska sommardrömmen handlar ofta om sol, värme och bad. Ett bra badställe är därför viktigt när semester och fritidsaktiviteter planeras. Men hur står det egentligen till med kvalitén på våra badvatten - och påverkas de av våra VA-anläggningar? Det ska projektet Urbana Bad titta närmare på.

Larm om kolibakterier i badvattnet dyker upp i princip varje sommar och skapar problem med badvattenkvaliteten. Forskningsprojektet ”Urbana Bad” startade 2018 som ett gemensamt projekt mellan Helsingborg, Malmö och Lunds universitet för att förstå mer om sambanden mellan badvattenkvaliteten, varför kolibakterier hittats vid stränderna och om de eventuellt kan kopplas till regn och utsläpp från våra avloppsanläggningar.

Varifrån kommer bakterierna?

Under 2019 och 2020 testade forskarna vid Lunds universitet sediment på havsbotten runt Öresundsverkets utlopp i Helsingborgs kust för att se om de innehöll några levande E.coli bakterier. Svaret blev ja, forskarna fann levande kolibakterier i sedimentet på havets botten, något som forskningen även visat tidigare.

Nu går projektet vidare med att förstå om bakterierna kan ta sig från sedimentet till stränderna och påverka badvattenkvaliteten eller om bakterierna som skapar otjänligt badvatten kommer någon annanstans ifrån. Vattenprover ska tas från badplatser för att kunna se varifrån bakterierna kommer – och om det är våra avloppsanläggningar, som är del av problemet med otjänligt badvatten.

De första resultaten från projektet har resulterat i rapporten Marine sediments as a reservoir for fecal indicator bacteria associated with pollution of recreational waters som kom 2020. Men den stora frågan kvarstår: varifrån kommer bakterierna som påverkar badvattenkvaliteten? Det går nu projektet vidare med att undersöka.

Om projektet

Projektet ”Urbana Bad 2020” är ett gemensamt projekt mellan Sweden Water Research, Lunds universitet, Helsingborgs Stad, Malmö Stad, NSVA och VA SYD under projektperioden 2020-2022. Sweden Water Research står för den administrativa projektledningen och Lunds universitet för den vetenskapliga projektledningen.

Total budget för projektet är 2 536 000 SEK fördelat under perioden 2020-2022.

Målsättning

Projektet kommer att:

  • Jämföra DNA-sekvenser från sedimentprover utanför VA-anläggningar och vattenprover från stränder för att undersöka om sediment, med eller utan E. coli, finns i det vatten som når till stranden.
  • Använda DNA-sekvensering för att beskriva förekomst och mångfald av cyanobakterier, de bakterier som producerar toxiner. Hur kan dessa resultat korreleras till resultaten från rutintester för att bedöma kopplingar mellan typ av cyanobakterier och varningar i samband med algtoxiner?
  • Undersöka om tolkningen av flödescytometridata kan utvecklas för att i realtid förutsäga resultat avseende badvattenkvalitet.

Läs mer

Projektmedlemmar från Sweden Water Research och ägarbolagen

Partners i projektet