Urbana bad 2020

Den svenska sommardrömmen handlar ofta om sol, värme och bad. Ett bra badställe är därför viktigt när semester och fritidsaktiviteter planeras. Men hur står det egentligen till med kvalitén på våra badvatten - och påverkas de av våra VA-anläggningar? Det ska projektet Urbana Bad titta närmare på.

De senaste somrarna har det frekvent varit larm om kolibakterier i badvattnet längs våra stränder. Hur är det egentligen med våra stränder och vilka är bäst att bada på utifrån badvattenkvalitén – och påverkar våra VA-anläggningar badvattenkvalitén? Detta är de frågeställningar som projektet ”Urbana Bad 2020” kommer att titta närmare på.

Projektet ”Urbana Bad 2020” är ett gemensamt projekt mellan Sweden Water Research, Lunds universitet, Helsingborgs Stad, Malmö Stad, NSVA och VA SYD under projektperioden 2020-2022. Sweden Water Research står för den administrativa projektledningen och Lunds universitet för den vetenskapliga projektledningen.

Total budget för projektet är 2 536 000 SEK fördelat under perioden 2020-2022.

Målsättning

Projektet kommer att:

  • Jämföra DNA-sekvenser från sedimentprover utanför VA-anläggningar och vattenprover från stränder för att undersöka om sediment, med eller utan E. coli, finns i det vatten som når till stranden.
  • Använda DNA-sekvensering för att beskriva förekomst och mångfald av cyanobakterier, de bakterier som producerar toxiner. Hur kan dessa resultat korreleras till resultaten från rutintester för att bedöma kopplingar mellan typ av cyanobakterier och varningar i samband med algtoxiner?
  • Undersöka om tolkningen av flödescytometridata kan utvecklas för att i realtid förutsäga resultat avseende badvattenkvalitet.

Partners i projektet