2,4 miljoner till rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Sweden Water Research har fått nästan 2,4 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten, HaV till tredje och sista delen av projektet RESVAV – Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. RESVAV ska utveckla riktlinjer, kriterier för dimensionering och bedömningar av kostnader för utbyggnad av olika typer av svenska avloppsreningsverk.
Under 2014 och 2015 har ozonering testats vid ett antal olika reningsverk och nu pågår försök vid Klagshamns reningsverk i Malmö. För 2016 och 2017 planeras förutom avslutning och rapportering av pågående ozoneringsförsök ett antal andra aktiviteter, bland annat med pulveriserat aktivt kol (PAK).
Beviljade medel har möjliggjort anställning av ny doktorand som kommer att fortsatt jobba i projektet.

Tillhör projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV