Workshop om framtidens toaletter och urinseparering

Den 29/8 höll projektet URICYCLE en workshop kring framtidens toaletter och urinseparering med deltagare från olika delar av den nordiska branschen.

Den 29/8 höll projektet URICYCLE en workshop kring framtidens toaletter och urinseparering. Deltagarna kom från olika delar av branschen i Norden, till exempel toalettillverkare för både privata och offentliga miljöer, industridesign, affärsnätverk, kommun och forskning.

Den första delen av dagen startade med att David Gustavsson, forskningsledare på Sweden Water Research, berättade om projektet Uricycle och Björn Vinnerås, forskare på SLU, gick igenom hur utvecklingen gått framåt och var vi står idag i kunskap om möjligheter till urinseparation och utveckling av ett torrt gödselmedel.

Under eftermiddagen diskuterade deltagarna sina olika erfarenheter, frågor och aspekter från sina olika perspektiv på urinseparerande toaletter. Några av frågeställningarna var: Hur vill vi sortera ut urinen? Kan brukarna ens tänka sig urinsortering? Vad är litet/stort underhållsbehov för en toalett? Är vi redo för vattenfria toaletter?

Det kom fram många intressanta erfarenheter och frågeställningar att ta med vidare i forskningsprojektets fortsatta utveckling. Är du intresserad av att veta mer om projektet eller workshopen? Kontakta David Gustavsson: david.gustavsson@vasyd.se.

Tillhör projekt

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp