Future City Flow beviljat ny finansiering för nästa fas

Future City Flow har fått ny finansiering, för att arbeta vidare med verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker för en hållbar och uthållig vattenhantering i samhället.

Nu är det klart att Future City Flow har beviljats medel för att ta nästa steg i projektet och i samverkan med sina partners utveckla ett beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön. Fas ett i projektet genomfördes 2015-2016 i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”.

Future City Flow handlar om att utveckla tekniker och instrument som visar hur vi ska planera städer och drift av befintliga avloppssystem. Det ska sedan hjälpa oss att se var vi kan skapa tillfälliga vattenmagasin där vi kan uppehålla vattnet så att vi är förberedda och slipper brädda när det kommer större skyfall.

Projektet genomförs 2017-2019 och har en totalbudget på 15,5 mkr varav Vinnova bidrar med 7,8 mkr.

Tillhör projekt

Future City Flow