Leveransen av pilotanläggningen är försenad

I april 2022 slöts avtal med det danska företaget Aquagreen om leverans av en ångtork och en pyrolysugn med tillhörande utrustnings till Testbädd Ellinge. Enligt den preliminära tidplanen då skulle piloten startas i december 2022. Driftstart förväntas nu ske i augusti 2023.

Designen av anläggningen har tagit betydligt längre tid än förväntat. Dels på grund av personalbrist hos Aquagreen i och med uppstarten av fullskaleanläggningen på Fårevejle avloppsreningsverk och dels på grund av justeringar av designen med avseende säkerhetsaspekter som framkommit vid fullskalan.
Bygget på plats på Ellinge avloppsreningsverk pågår för fullt. Plattan för tältet är gjuten och tältet håller på att monteras. I mitten av mars förväntar vi att all el och VVS som krävs för att drifta piloten är färdig.