Nytt projekt utvecklar pålitlig biologisk fosforavskiljning

I augusti startades en ny pilot för effektiv biologisk fosfor- och kväveavskiljning på Källby avloppsreningsverk. Projektet heter FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift.

Projektet sker inom Elin Ossianssons doktorandprojekt och i samarbete med AnoxKaldnes Veolia Water Technologies. Syftet med projektet är att skapa en processlösning som är minst lika kompakt, och energi- och kemikaliesnål som aerobt granulärt slam (AGS), och som ska kunna beaktas vid framtida processval vid våra avloppsreningsverk.

Processen består av reaktorer med ett rörligt bärarmaterial med biofilm (i likhet med MBBR), men bärarmaterialet är inte gjort av plast. I den nya teknologin, CELLATM, används istället ett biologiskt material och bärarna har en helt annan form än AnoxKaldnes ”pastahjul”. Till skillnad från AGS består inte processlösningen av satsvisa reaktorer, utan det sker ett kontinuerligt flöde in till och ut från processen. Ett av huvudmålen med projektet är att utveckla pålitlig biologisk fosforavskiljning i denna nya biofilmsprocess vilket gör att fosfor kan avskiljas från avloppsvattnet utan kemikalietillsats.

Som förbehandling innan den biologiska reningen återanvänds piloten från ICU-projektet, som flockar och filtrerar inkommande avloppsvatten till Källby innan vattnet pumpas till FramBliK-piloten. Denna gång inkluderas inte fermentering av filterslammet utan motsvarande mängd producerad kolkälla doseras istället i form av en syntetisk blandning direkt till biologin för att förenkla pilotuppställningen.

Projektet avslutas i juni 2025.

Tillhör projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)