Sorterande avloppssystem framtiden för kommande generationer

Källsorterande toalettsystem kan vara vägen till en hållbar miljö i åar, sjöar och hav för kommande generationer. Det visar en slutrapport för ett utvecklingsprojekt som har gjorts för att ta fram underlag till svenska VA-aktörer för hur nybyggen kan göras i framtiden. Forskarnas erfarenheter kommer bland annat att användas vid utbyggnaden av hamnområdena H+ i Helsingborg.

– Rapporten och våra erfarenheter kan vara till stor nytta  för att bemöta skarpare krav på utsläpp. För ett hållbart samhälle i framtiden är det viktig att vi tittar på möjligheter att utveckla system som samlar in vatten, avlopp och matavfall på ett effektivt sätt, säger Marinette Hagman, vice forskningschef på Sweden Water Research.

Under projektets tid har erfarenheter samlats in från fyra svenska och fem internationella planerade eller redan utbyggda områden med källsorterande system.
Studien som har gjorts visar att erfarenheterna inte är så många, men att de är framgångsrika där man har infört källsorterande klosettvattensystem. Studien har även beräknat kostnader för att införa källsorterande system och erfarenheterna visar att det blir något dyrare vid nybyggnation, men kan ge stora miljövinster långsiktigt.

H +, där erfarenheterna kommer att användas först för att införa källsorterande toalettsystem, är ett stadsförnyelseprojekt där det gamla hamn- och industriområdet i södra delen av Helsingborg görs om till nya stadsdelar med bostäder, kontor och affärer. Där kommer det att byggas ett vatten-och avloppssystem som ligger i teknikens framkant. Avloppsvatten och matavfall kommer att sorteras. Det kommer att finnas en ledning för toalettvatten, en för tvätt, dusch och bad och en för matavfall. Flödena samlas i tankar och tas om hand i en helt ny anläggning. När man separerar flödena får man möjlighet att utnyttja de resurser de innehåller på ett optimalt sätt – resurser i form av värme, organiskt material och näringsämnen.

– Erfarenheterna vi har fått genom vår forskning visar att miljönyttan stor, och vi tror att detta är rätt väg i framtiden. Det är ett bra beslut att införa nya sorterande system i H+ och det kommer att ge stor nytta, säger Marinette Hagman.

Mer information & länk till rapporten

För ytterligare information kontakta Marinette Hagman på 010-490 98 17 eller på marinette.hagman@nsva.se.
För att ta del av rapporten gå in här (öppna pdf).

Här kan du höra en intervju med Marinette Hagman i radio P4 Malmöhus, om varför sorterande avloppssystem är framtiden. Lyssna 21.20 in i programmet, som du hittar länk till här.