Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 44

Projekttyper: Avslutade projekt
Områden: Alla områden

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest-processen består av en förbehandlingsprocess för ”ballastad” sedimentering med kalk för avlägsnande av partiklar och återvinning av fosfor samt kväveåtervinning genom ammoniakstripping med hydrofoba gaspermeabla membran. Den nya processen har låg energianvändning samtidigt som standardkemikalier används. Produkterna är rent ammoniumsalt och hygieniskt fast material innehållande fosfor.

FanpLESStic-sea

FanpLESStic ska öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Projektet arbetar med ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.