Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 51

Projekttyper: Avslutade projekt
Områden: Alla områden

Future City Water

Future City Water levererar lösningar som säkrar vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Framtidens smarta dricksvattensystem styrs automatiskt för att minimera läckage, säkra kvaliteten och optimera användningen genom hela vattenkedjan, dygnet runt.

FanpLESStic-sea

FanpLESStic ska öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Projektet arbetar med ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Less is more - projektlogotyp

Less is more

Less is More var ett Interreg South Baltic projekt  - ett samarbete mellan fyra länder som alla gränsar till södra Östersjön. I projektet undersökte och utvärderade man metoder för rening av mikroföroreningar på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Grundidén var att använda ett kolfilter som sista reningssteg i vilket mikroföroreningar adsorberas.