Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 31

Projekttyper: Pågående projekt
Områden: Alla områden

Nya Sjölunda – bromatbildning och regenerering GAK

Vissa, ofta kustnära, avloppsreningsverk kan ha viss inträngning av havsvatten som ökar avloppsvattnets innehåll av bromid, vilket är/kan vara problematiskt vid ozonering för rening från organiska mikroföroreningar då biprodukten bromat, som är skadligt för vattenlevande organismer, bildas. Ett alternativ till ozonering är granulärt aktivt kol (GAK), som är en dyrare process och det beror till stor del av ett regenereringsbehov av det aktiva kolet. VA SYD har erhållit bidrag från Naturvårdsverket för att utreda bromatbildning vid ozonering och regenerering av GAK.

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Stora investeringar kommer att krävas de närmaste åren för att hantera åldrande infrastruktur, befolkningsökning, urbanisering och nya utsläppskrav vid kommunala avloppsreningsverk (ARV). Dessa investeringar föregås av utvärdering, design och optimering, vilka i sin tur kräver tillgång till bra data för att ge trygghet i de beslut som tas och att säkerställa kostnadseffektiva lösningar.