Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 32

Projekttyper: Pågående projekt
Områden: Alla områden
Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Många kommunala avloppsreningsverk står inför ut- och ombyggnationer. Platsbrist och krav på hållbarhet gör att kompakta, resurssnåla, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar efterfrågas.
Detta projekt handlar om att undersöka en ny biofilmsprocess, med en biobaserad bärare, för att bedöma om denna process kan vara ett gångbart alternativ i framtidens avloppsreningsverk.