Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 42

Projekttyper: Pågående projekt
Områden: Alla områden

ISWIM – Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle

Urbanisering och intensivare regn ställer högre krav på systemen som leder bort dagvattnet. Dessutom innehåller dagvattnet en mängd olika föroreningar. Idag släpps dagvatten oftast ut i sjöar, vattendrag och hav helt utan, eller med otillräcklig, rening. Tekniker för rening behöver utvecklas för att möta både dagens och framtidens krav på dagvattenkvalitet, resurshushållning och möjlighet till användning av dagvatten i fastigheter.

En rad med handfat, en tandborste står på ett av dem

Att sätta pris på vatten

Teknologin för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver nya affärsmodeller och förändrat beteende för att göra den möjlig i större skala. Det här projektet identifierar utmaningar kopplade till lagstiftning, samarbete mellan olika aktörer, och behovet av att öka medvetenheten om vattenbranschens utmaningar.