Publikation details: Aerobt granulärt slam – en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk.

de Blois, M., Flodin, J., Bengtsson, S., Wilén, B.-M., Gustavsson D.J.I., Johansson, J., Myring, K., Olsson, J., Jonstrup, M. (2017) Aerobt granulärt slam – en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. Vattenstämman 2017. 16-17 maj, Karlstad, Sverige.,