Publikation details: Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö.

Haghighatafshar S., Roldin M. & Sörensen, J. (2016) Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö. Forsknings- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering, november 30-december 1, 2016, Stockholm, Sverige,