Publikation details: Framtida reningsverk utan aktiv slam – om vi har effektiva fysikaliska och kemiska processer.

Hey T. (2015) Framtida reningsverk utan aktiv slam – om vi har effektiva fysikaliska och kemiska processer. Svensk Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid, Stockholm, Sweden, December 2-3, 2015.,