Publikation details: Framtidens avloppsvattenrening. En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk.

Danielsson A., Hagman L., Hjälmen J., Lilliehorn P., Petersson L. (2017) Framtidens avloppsvattenrening. En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk. Bachelor's thesis. Chalmers University of Technology.,

Visa publikation