Publikation details: Infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning. Underlag för en drifthandbok.

Hägg, K., Persson, KM., Persson T., Zhao, Q. (2018) Infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning. Underlag för en drifthandbok.  Svenskt Vatten (SVU). Rapport nr 2018-11,