Publikation details: Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Björklund F, Giese L, Tellhed U (2023) Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning? Svenskt Vatten Utveckling, pp. 33.

Visa publikation