Publikation details: Rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning.

Cimbritz M., Tumlin S., Hagman M., Dimitrova I., Hey G., Mases M., Åstrand N. & la Cour Jansen J. (2016) Rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2016-04.,