Publikation details: Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Cimbritz, M., Mattsson, A. (2018) Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:7,

Visa publikation