Publikation details: Slutrapport Kvartär rening vid Sjölunda avloppsreningsverk

Kerstin Hoyer, Lennart Höglind, Anders Sjölin, Michael Cimbritz, Per Falås, Rubén Juárez Cámara, Ola Svahn, Jacob Kragh Andersen, Christina Berg Olesen (2022) Slutrapport Kvartär rening vid Sjölunda avloppsreningsverk Rapport till Naturvårdsverket,

Visa publikation