David Gustavsson

Forskningsledare

Utbildningar

Teknologie doktorsexamen i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Lunds Tekniska Högskola (2012)

Civilingenjörsexamen i ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola (2005)

Länkar