Doktorand i biologi

Lunds universitet söker en doktorand i biologi som ska arbeta med att studera orsaker, mekanismer och möjliga åtgärder för att säkerställa framtida vattenkvalitet och ekosystemfunktion i sjöar.

I ett framtida scenario kommer klimatförändringarna inte att vara den enda påverkan på våra vattenresurser utan de kommer samtidigt också att utsättas för exempelvis övergödning och brunifiering. Vi vet inte vad denna påverkan från flera processer kan leda till, men sannolikheten är stor att det kan leda till hittills okända synergieffekter, som påverkar både livet i vattnet och möjligheten att utnyttja vattnet för produktion av dricksvatten.

Nu söker Lunds universitet en doktorand som ska arbeta med att studera orsaker, mekanismer och möjliga åtgärder för att säkerställa framtida vattenkvalitet och ekosystemfunktion i sjöar. Denna breda ansats innehåller såväl grund- som tillämpad forskning och inkluderar ett flertal vetenskapliga verktyg, som databaser, experiment och fältstudier.

Speciellt fokus kommer att läggas på att studera effekter av klimat, övergödning och brunifiering i dricksvattentäkter, som sjön Bolmen, samt på utvärdering av lokala åtgärder till exempel i form av  våtmarker. I arbetet ingår interaktion med avnämare på landsbygden och kommunikationen sker på svenska. Forskningen kommer att genomföras på Lunds universitet i nära samarbete med Sweden Water Research, Sydvatten och Länsstyrelsen.

Tjänsten kommer att placeras vid Biologiska institutionen, Akvatisk Ekologi på Lunds universitet. Doktoranden finansieras av Formas, Sweden Water Research och Sydvatten AB.

Ansök senast 1 april

Här hittar du all information om tjänsten och möjlighet att ansöka