Doktorand i psykologi med inriktning på genus och karriärintresse

Institutionen för psykologi och Sweden Water Research utlyser gemensamt en doktorandtjänst med inriktning på frågor kring vad som påverkar karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra.

Institutionen för psykologi och Sweden Water Research utlyser gemensamt en doktorandtjänst med inriktning på frågor kring vad som påverkar karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra. Projektet har ett genusperspektiv eftersom branschens mansdominans medför ett behov att förstå hur fler unga kvinnor kan komma att intressera sig för yrkesområdet.

Doktorandprojektet syftar i ett första steg till att vetenskapligt utvärdera effekterna av den pedagogiska verksamhet som organisationerna bakom Sweden Water Research bedriver, på ungdomars intresse för branschen och på faktorer som relaterar till könsskillnader i yrkesintressen.

I ett andra steg syftar doktorandprojektet till att på basis av utvärderingen utveckla den pedagogiska verksamheten, så att den i högre grad kan stärka karriärintressen och minska sådana psykologiska hinder som ligger bakom könsskillnader i dessa, samt empiriskt utvärdera förändringarna. Utifrån insamlade data författar doktoranden artiklar till vetenskapliga tidskrifter inom ramen för sin avhandling.

Den pedagogiska verksamhet som undersöks är dels ”TänkH2O”, som är en tvärvetenskaplig vattenkurs vid Bolmen för gymnasieelever, och dels ”Kretseum”, som är ett kunskapscenter i Hyllie som framförallt besöks av elever från mellan- och högstadieskolor.

Ansök senast 24 augusti

Doktoranden blir anställd vid Lunds universitet, vid Institutionen för psykologi.
Ansök via denna länk.

Sista ansökningsdag
2018-08-24