Industridoktorander i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint

Nu söker vi två industridoktorander till NSVA och VA SYD för arbete i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint om smart underhåll av ledningsnät.

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram inriktat på underhåll av samhällets infrastruktur. Det är inriktat på tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför. Mistra InfraMaint engagerar forskare från fem lärosäten, tre institut och Sweden Water Research.

Nu söker vi två industridoktorander inom underhåll av samhällets infrastruktur hos NSVA och VA SYD.

Doktoranden hos NSVA kommer att arbeta med forskning om underhåll av ledningsnät med särskilt fokus på utveckling av digitala verktyg för processen för att beräkna och utvärdera var och när investeringar på ledningsnätet bör göras. Läs mer om doktorandtjänsten på NSVA

Doktoranden hos VA SYD kommer att forska kring metoder och metodi fkör att bedöma driftåtgärder kontra investeringar på ledningsnätet. Läs mer om doktorandtjänsten på VA SYD