Processingenjör till projekt

VA SYD ska vara klimatneutralt senast år 2030. För att uppnå detta mål måste vi ha bra översikt av våra direkta växthusgasutsläpp. Vill du vara med och arbeta fram vår mätmetodik för dessa utsläpp från våra vattenreningsprocesser och därefter leta efter våra största utsläppspunkter? Då kan du vara den vi söker!

Om rollen

Du kommer att ingår i ett projektteam som brinner för att minska klimatpåverkan från våra kommunala avloppsreningsverk. Kompetensen i gruppen gällande lustgas- och metanemissioner från biologisk avloppsvattenrening är mycket hög. Du som projektanställd processingenjör utför det praktiska arbetet inom projektet ”Mätning av direkta växthusgasemissioner” med god stöttning från resten av projektgruppen. Du är delaktig i planering av projektet och har en nyckelroll gällande leveranser av projektets del- och slutmål.

Syftet med projektet är:

  • Etablera mätmetodik för utsläpp av lustgas och metan från avloppsvattenreningsprocesser
  • Identifiera hot-spots av lustgas- och metanutsläpp och utsläpp av fossil koldioxid
  • Ge förslag på fortsätta mätningskampanjer med fokus på etablering av styrstrategier och andra konkreta åtgärder som leder till reduktion av utsläppen

Arbetsuppgifterna innebär exempelvis att:

  • Genomföra mätkampanjer av utsläpp av växthusgaser
  • Arbeta fram en teknisk beskrivning av mätmetodik
  • Analysera mätresultat och komma fram till förbättringsåtgärder av mätmetodik och reningsprocesser
  • Utföra mindre labbexperiment

Tjänsten är en visstidsanställning (2021-03-01 till 2022-02-28) som utgår från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, ett av Sveriges största avloppsreningsverk.

Sök senast 10 januari 2021

All information och ansökan finns via denna sida (länk till lediga jobb på VA SYD)