Publikationer

Här hittar du artiklar, rapporter och andra publikationer.

Hittar du inte det du letar efter är du välkommen att kontakta oss.

Filtrera publikationer på publikationstyp

Filtrera publikationer på år

Visa alla

(2017) BONUS CLEANWATER folder (English)

Visa publikation

(2019) Pipestatus slutrapport till Vinnova

Visa publikation

(2016) Slutrapport ”Den varma och rena staden” inkl delrapporter.

Visa publikation

Almqvist D. (2015) Evaluation of open stormwater systems in Helsingborg during heavy rainfall. (In Swedish). Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Arnell, M., Lundin, E., Jeppsson, U. (2017) Sustainability Analysis for Wastewater Heat Recovery – Literature Review. Technical report, Division of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, LUTEDX/(TEIE-7267)/1-41/(2017).,

Visa publikation

Ascard Edefell E. (2017) Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR. Master's thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Bårdskär S. (2016) Monitoring of denitrifying activities in moving bed biofilm reactors with an ex-situ manometric batch test. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Bengtsson, S., de Blois M., Flodin, J., Olsson, J., Jonstrup, M., Myring, K., Johansson, J., Wilén, B.-M., Gustavsson, D.J.I. (2017) Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2017-19.,

Visa publikation

Bengtsson, S., de Blois, M., Gustavsson, D.J.I., Olsson, J., Johansson, J., Wilén, B.-M. (2017) Aerobic granular sludge – opportunities and challenges. Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2017. 10-12 oktober 2017, Aarhus, Danmark.,

Visa publikation

Bengtsson, S., de Blois, M., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) Treatment of municipal wastewater with aerobic granular sludge Critical Reviews in Environmental Science and Technology,

Visa publikation

Bengtsson, S., de Blois, Mark., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) A comparison of aerobic granular sludge with conventional and compact biological treatment technologies Environmental Technology,

Visa publikation

Berndtsson, R., Becker, P., Persson, A., Aspegren, H., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Larsson, R., Mobini, S., Mottaghi, M., Nilsson, J., Nordström, J., Pilesjö, P., Scholz, M., Sternudd, C., Sörensen, J. & Tussupova, K. (2019) Drivers of changing urban flood risk : a framework for action Journal of Environmental Management, pp. 47-56.

Visa publikation

Buakhom P. (2015) Candidate biomarkers for drinking water quality: General bacteria, Sphingomonadaceae and Microcystin (algal toxin)-degrading gene in biofilms of infiltration ponds. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Chan S. (2016) The invisible world in a glass of water. Master class presentation, The Bridge summit 2016 Pushing Humanity Forward by Linking Science and Business, Lund, Sweden, June 22-23, 2016.,

Chan S., Buakhom P., Rådström P., Persson K. & Paul C. J. (2015) Different source water nutrients and bacterial biofilm communities in artificial infiltration ponds. National drinking water conference, Uppsala, Sweden.,

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Biofilms in infiltration ponds and the impact of raw water and organic matter. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2015) Biofilms in infiltration ponds. Abstract: for oral presentation at National drinking water conference, Uppsala, Sweden.,

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2015) Natural organic matter and biofilms in infiltration ponds. In: Proceedings of 6th IWA Specialist Conference on Natural Organic Matter in Water (NOM6), Malmö, Sweden, September 7-10, 2015.,

Chan S., Pullerits K. & Paul C. (2016) Bakteriernas osynliga värld i vårt kranvatten (The invisible world of bacteria in our drinking water). In Swedish. Kulturnatten, Pufendorfinstitutet, Lund, Sweden, September 17, 2016.,

Chan S., Pullerits K., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Impact of washing on the bacterial community in produced drinking water from new and existing sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Rådström P., Persson K. & Paul C. (2016) The establishment of bacterial community in two new slow sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Rådström P., Persson K. M. & Paul C. J. (2016) The development of bacterial communities for drinking water purification in new slow sand filters. Nordic drinking water conference, Reykjavik, Iceland.,

Chan S., Rådström P., Persson K. M. & Paul C.J. (2016) The development of bacterial communities for drinking water purification in new slow sand filters. IWA Microbial Ecology in Water Engineering & Biofilms joint specialist conference, Copenhagen, Denmark.,

Chan S., Riechelmann J., Buakhom P., Pullerits K., Persson K. M., Rådström P. & Paul C J. (2016) Natural organic matter (NOM) and bacterial communities during artificial infiltration of drinking water. IWA Microbial Ecology in Water Engineering & Biofilms joint specialist conference, Copenhagen, Denmark.,

Cimbritz M., Tumlin S., Hagman M., Dimitrova I., Hey G., Mases M., Åstrand N. & la Cour Jansen J. (2016) Rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2016-04.,

Cimbritz, M. (2018) Slutrapport RESVAV: Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Visa publikation

Cimbritz, M., Mattsson, A. (2018) Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:7,

Visa publikation

Danielsson A., Hagman L., Hjälmen J., Lilliehorn P., Petersson L. (2017) Framtidens avloppsvattenrening. En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk. Bachelor's thesis. Chalmers University of Technology.,

Visa publikation

de Blois, M., Flodin, J., Bengtsson, S., Wilén, B.-M., Gustavsson D.J.I., Johansson, J., Myring, K., Olsson, J., Jonstrup, M. (2017) Aerobt granulärt slam – en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. Vattenstämman 2017. 16-17 maj, Karlstad, Sverige.,

Edefell, E., Jönsson, K., Persson, F., Gustavsson, D.J.I. (2017) Start-up of partial urine nitrification in an MBBR. 10th IWA International Conference on Biofilm Reactors. 9-12 May 2017, Dublin, Ireland.,

Ekblad M. (2014) Stormwater treatment – sorption of organic biocides from paints and renders. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Ekblad M., Cimbritz M., Nilsson F., Ernst G., El-taliawy H., Tumlin S., Hagman M., Mattsson A., Blom L., Stålhandske L. & la Cour Jansen J. (2015) Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar – pilottester i södra Sverige. VA-teknik Södra Rapport Nr. 4,

Ekström S., Domingo Felez C., Mark Jensen M., Gustavsson D. J. I., Persson F., la Cour Jansen J. & Smets B. F. (2015) Influence of aeration strategy on N2O emissions from a pilot-scale mainstream anammox process. Abstract: 14th Nordic Wastewater Conference – NORDIWA 2015, Bergen, Norway. ,

Fältström E. (2015) Thicker than water – Exploring values among actors sharing a water body for effective management: The case of Lake Ringsjön. Master´s thesis. Lund University, Sweden,

Fältström, E., Gustafsson, S., Hagman, M., Wittgren, H-B., Anderberg, Stefan. (2018) Kommunperspektiv på uppströmsarbete i Sverige i dag och i framtiden Svenskt Vatten Utveckling,

Visa publikation

Fransson, Alfred (2016) Utveckling av avrinningsmodell för gröna tak betraktade som linjära och icke-linjära reservoarer Master´s thesis. Lund University, Sweden,

Visa publikation

Gidstedt S. (2017) Production of volatile fatty acids by hydrolysing sludge from Sjölunda WWTP. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Gonzalez-Perez A. & Persson M. K. (2016) Bioinspired Materials for Water Purification. Materials 9 (447), DOI: 10.3390/ma9060447

Visa publikation

Gonzalez-Perez A., Feld K. & Ruso M. J. (2016) Polymersomes mimic biofilms fractal growth. J Polym Res 23 (195), DOI: 10.1007/s10965-016-1085-3

Visa publikation

González-Pérez A., Persson K. M., Taboada P. (2018) Structural stability of SoPIP2; 1 aquaporin under reconstitution in polymersomes Journal of Molecular Liquids, 257, pp. 26-31.

Visa publikation

Gonzalez-Perez, A, Persson, M K, Lipnizki, F (2018) Functional Channel Membranes for Drinking Water Production Water 10 (7), pp. 859-.

Visa publikation

Gustavsson D. J. I. (2014) Anammox – spar energi och resurser. Envisys Höstmöte Ny teknik inom avloppsvattenhantering 2014. Lund, Sweden, November 26-27, 2014.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Är det värt att införa anammox i huvudströmmen på svenska avloppsreningsverk? Vattenstämman 2016. Göteborg, Sweden, May 10-11, 2016.,

Gustavsson D. J. I. (2015) Central avloppsrening – är det hållbart? Vatten Avlopp Kretslopp (VAK 2015), Borås, Sweden, March 19-21, 2015.,

Gustavsson D. J. I. (2015) Manammox – framtida kväveavskiljning på Sjölunda ARV? Svensk Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid. Stockholm, Sweden, December 2-3, 2015.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Pilot and prototype experiences at Sjölunda WWTP. Workshop – The future is here: experiences in the full-scale implementation of mainstream deammonification for leading edge nitrogen removal. The 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies. Jerez de la Frontera, Spain, June 13-16, 2016.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Vad är hållbar avloppsvattenhantering? VA-mässan 2016, Jönköping, Sweden, September 27-29, 2016.,

Gustavsson D. J. I. & Tumlin S. (2015) Increased meat consumption and its effect on municipal wastewater treatment. Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea (GABBS 2015). Stralsund, Germany, November 5-6, 2015. ,

Gustavsson D. J. I., Okhravi A., Persson F., Llano Alvarez N. & la Cour Jansen J. (2015) Experiences of repression of nitrite production in nitritation-anammox on municipal wastewater. Article: Proceedings of IWA Specialist Conference on Nutrient Removal and Recovery: moving innovation into practice, Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 230-236.,

Gustavsson D. J. I., Okhravi A., Persson F., Llano Alvarez N. & la Cour Jansen J. (2015) Experiences of repression of nitrite production in nitritation-anammox on municipal wastewater. Article: Proceedings of IWA Specialist Conference on Nutrient Removal and Recovery: moving innovation into practice, Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 230-236. ,