Kvalitetsstörningar på ledningsnätet - Sweden Water Research

Kvalitetsstörningar på ledningsnätet

I Future City Water skapas en prototyp till ett beslutsstödsystem och planeringsverktyg för att kunna övervaka, riskbedöma, målstyra och analysera vårt dricksvattensystem.

Chalmers tekniska högskola medverkar i projektet genom utvecklingen av en modul för skattning av dricksvattenkonsumentens hälsorisker. Detta görs genom kvalitetsmodellering av ledningsnätet för att upptäcka risken för att förorenat markvatten tränger in i dricksvattenledningen. Denna risk finns främst där det är sprickor eller hål i ledningen och därmed läckage samtidigt som det är lågt tryck i dricksvattenledningen. Chalmers kan genom modellering beräkna hälsoriskerna med den mängd smittoämnen som transporteras nedströms till konsument.