CyanoControl

Runt om i världen ökar frekvensen och intensiteten av blågröna algblomningar i sjöar och längs kuster. Projektet kommer arbeta med ett varningssystem i realtid för riskbedömning av cyanobakterier i sjöar och vattendrag.

Runt om i världen ökar frekvensen och intensiteten av blågröna algblomningar i sjöar och längs kuster. Ca 70% av blomningarna i sötvatten är giftiga och den vetenskapliga litteraturen är överens om att den här typen av blomningar kommer att öka i samband med klimatförändringar. Tillgången till friska sjöar och vattendrag är därför en av dagens största utmaningar. För dricksvattenproducenter kan blågröna alger innebära problem med att rena vatten och bevaka gifthalterna. Även sjöar/kuster som används för rekreation av allmänheten drabbas där det finns risker för både människor och djur att bli förgiftade. Risk finns även för dödlig utgång.

Vi har därför tagit fram ett projektförslag som går ut på att skapa ett “åtgärdspaket” för sjöar/vattendrag som drabbas av återkommande blomningar.

Paketet utgörs av utvalda lösningar för att bevaka och strategiskt kunna behandla algblomningar. Den är tänkt att utgöra ett robust försvar med åtgärder för att hålla sjöar och vattendrag friska. De tekniker som vi är intresserade av att både utveckla och sammanlänka är:

1.Ett tidigt varningssystem med ett realtidsövervakningssystem för riskbedömningar och prognostisering av cyanobakteriella blomningar i sjöar, vattendrag och kuster

2. Sensorer för online bevakning av gifthalter i vatten

3. Ultraljud för att avlägsna av cyanobakterier

4. Två metoder för nerbrytning/eliminering av cyanotoxiner

Om projektdeltagare och finansiering

Konstellationen utgörs av ett starkt konsortium bestående av Capsenze Biosystems AB, Kristianstad Högskola, LG Sonic, D3Z Environmental Solutions, Vultus, Sydvatten AB, Gotland Kommun, Skellefteå Kommun, Luleå Kommun, Åland Vatten AB och Livsmedelsverket.

Finansiär: Vinnova. Total budget 710 000 SEK.

Målsättning för projektet

Att skapa ett paket bestående av olika metoder för realtidsbevakning av annalkande cyanobakteriella blomningar i sjöar. Bevakningssystemet kommer också visa när och var motåtgärder kan sättas in för att avlägsna cyanobakterier och dess toxiner.