Vattensmart prissättning – en inledande pilotsstudie

I en pilotstudie undersöks hur framtidens vattensmarta prissättning kan fungera för att driva kunden till ett förändrat beteende.

Future City Water ska vara en proaktiv drivkraft i systemtransformation. Arbetet utgår från ett tvärsektionellt innovationsperspektiv och inkluderar nya affärsmodeller, begränsande lagstiftning och andra policyrelaterade utmaningar. En del i detta är framtidens affärsmodeller och taxor.
Arbetet med vattensmart prissättning leds av LBVA. I en pilotstudie undersöks hur framtidens vattensmarta prissättning kan fungera.

– Det är en resa som handlar om att förändra normer, beteende och tankesätt. Notera att vi pratar om prissättning istället för taxa – för att vi pratar om ett önskat läge där vi ser annorlunda på vattnets värde, säger Fredrik Christensson på LBVA.

En arbetsgrupp bestående av kommuner, VA-bolag samt IKEA har arbetat med att konkretisera vad som är viktigt för en vattensmart prissättning. Under våren 2022 tas nästa steg som handlar om att ta reda på vad som är drivande för kunden, och hur själva beräkningsmodellen kan se ut.
Med hjälp av en beteendedesigner kommer slutkunder att definieras som olika personas, för att undersöka kundens ”triggers” för att nå det vattensmarta beteendet.

Parallellt med det har konsultbyråerna Tyréns och WSP fått i uppdrag att ta fram förslag på beräkningsmodeller för en vattensmart prissättning. De tittar på konsekvenserna av en förändrad prissättning, vad som händer när vi pushar kunden till att använda mindre vatten. Både personas och beräkningsmodeller kommer att presenteras för projektdeltagarna i augusti.

Det är många som intresserar sig för utveckling av taxa och finansieringsmodeller nu, bland annat har Future City Water i den här frågan kunskapsutbyte med SVU-projektet Framtidens taxa.