Design Sprint - Sweden Water Research

Design Sprint

Design Sprint är en metod för att snabbt lösa stora utmaningar, skissa på idéer eller bygga och testa en prototyp. I projektet ISWIM används den för att komma fram till en ny teknik för att rena dagvatten.

Målet med en Design Sprint är att ett effektivt sätt att lösa stora utmaningar och testa nya idéer. Det är en tidsbegränsad process med fem faser som syftar till att svara på affärskritiska frågor, definiera mål, testa idéer och validera hypoteser innan man lägger resurser på att bygga någonting nytt.

Ett team med olika kompetenser samlas under en vecka för att fokusera på att lösa en specifik utmaning. Sammansättningen av teamet, och de experter som kallas in vid vissa tillfällen, är viktig för att komma fram till en lösning på utmaningen man identifierat.

Design Sprint för Värpinge

Med hjälp av Design Sprintmetoden ska projektet ta fram prototyper utifrån:

  • Tekniska utsläppskrav
  • Praktisk tillämpning
  • Ekonomi
  • Utrymmesbegränsningar
  • Allmänhetens acceptans

Så här går det till

En Design Sprint pågår i fem dagar och består av givna, väldefinierade steg:

Måndag
Teamet kommer överens om målsättningarna för Design Sprinten och kartlägger utmaningarna. Experterna delar med sig av sina kunskaper/erfarenheter.

Tisdag
Teamet gör en översyn av befintliga idéer för att omvärdera och förbättra. Varje expert gör en skiss av tänkbara lösningar utifrån kritiskt tänkande.

Onsdag
Dagen utgår från en mängd olika potentiella lösningar från gårdagens skiss, där alla kritiskt granskar och kommer överens om den lösning eller de lösningar som man tror mest på för att nå den långsiktiga målsättningen. Den lösning flest tror på görs till en storyboard, det vill säga en steg-för-steg plan på vägen till prototyp.

Torsdag
En prototyp sätts samman, där experterna har olika roller.

Fredag
Prototypen testas på minst fem personer i fem separata möten eller intervjuer.

Design Sprintmetoden utvecklades ursprungligen av Jake Knapp på Google Ventures.