Fastighetsnära rening - Sweden Water Research

Fastighetsnära rening

En del av projektet ISWIM fokuserar på tekniska lösningar för fastighetsnära rening av dagvatten för direkt användning i fastigheten.

ISWIM bygger på att vatten som ska användas måste vara rent, men det måste också få en acceptans och plats i samhället. Samhällsvetenskapliga lösningar för hur man anpassar den tekniska nivån till samhället är därför en del av forskningsområdet.