Urbana bad, Ellinors del

Två kvinnor vadar i ett vattendrag med ett mätinstrument mellan sig