Lediga tjänster och förslag till examensarbeten

Industridoktorander som ska leda vägen mot smart hantering av vatten- och avloppsledningsnäten

NSVA och VA SYD söker var sin industridoktorand som med hjälp av ny och befintlig data om ledningsnäten och dess omgivningar ska undersöka hur man kan förstå ledningarnas skick och koppla denna förståelse till beslut om investeringar, prediktivt underhåll eller felavhjälpning. Doktorandtjänsterna är placerade hos NSVA respektive VA SYD och knutna till avdelningen för teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola (LTH). Doktorandernas arbete ingår som en del i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint där 10 doktorander och ytterligare forskare runt om i Sverige samarbetar för att lyfta kommunernas förmåga till smart underhåll av infrastruktur.

Till annonsen för Industridoktorander som ska leda vägen mot smart hantering av vatten- och avloppsledningsnäten