Följ Sweden Water Research-dagen här!
Vi sänder live den 26 november klockan 9-12! Häng med på Sweden Water Research-dagen, vår årliga konferens där vi delar med oss av forskning och utveckling inom hållbara vattentjänster.
Häng med på digitalt studiebesök för framtidens lösningar för vattenbranschen
För att kunna hitta nya lösningar för framtidens vattenlösningar så behöver vi testa nytt. Ett sätt att göra det är att jobba med testbäddar och living labs. Nu har du möjlighet att hänga med på ett digitalt studiebesök som visar några av Skånes testbäddar för vatten.
Ny testbädd för framtida slamhantering
Nu går fem kommunala VA-verksamheter ihop i en testbädd för att torka och omvandla slammet från avloppsvattenreningen till slambiokol. På så sätt kan både fosfor och kol återföras till marken. Resultatet kommer att visa möjligheter för framtida svensk slamhantering, som både kan återvinna viktiga naturresurser och minska koldioxidutsläppen.
Kretslopp sluts med nytt toalettsystem
Inom ramen för projektet REWAISE är nu den första prototypen av ett innovativt toalettsystem installerad på VA SYDs huvudkontor i Malmö. Toalettsystemet torkar urin till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram det nya systemet, som ska testas i Malmö och Lund.
Sweden Water Research ingår dansk-svenskt partnerskap för klimatanpassning
Vattnet i och runt Öresund är centralt i ett nytt dansk-svenskt samarbete, som bland annat går ut på att Sverige och Danmark delar väderdata för att med bättre framförhållning kunna hantera stora mängder regn och vatten.
De ska leda utvecklingen för hög dricksvattenkvalitet
Storsatsning på dricksvattenkvalitet ska ge ny kunskap och snabbare analysmetoder. ”I framtiden ska vi veta om en kvalitetsförändring innan den uppstår”.
Höjdpunkter från 2020
Vi ser tillbaka på ett år där mycket blev annorlunda mot vad vi hade tänkt oss. En del har ställts in eller skjutits upp, mycket har anpassats för digitala format och vi har hitta nya vägar för att fortsätta bedriva forskning, utveckling och innovation för hållbar vattenanvändning.
Doktorandarbete fortsätter detektivarbetet om mikroplasternas källor
Emma Fältström är industridoktorand på Sweden Water Research. I slutet av november försvarade hon sin licentiatavhandling "Towards the Control of Microplastic Pollution in Urban Waters”. Nu fortsätter hon sitt arbete för att förstå mer om mikroplasternas källor.
Ny rapport om mikroplast i dricksvatten
Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Resultaten tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000 gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten. Det visar en rapport från Svenskt Vatten Utveckling.
Hej Kristofer Hägg
Den 18 december tog Kristofer Hägg sista klivet på sin väg som doktorand och disputerade med sin avhandling om rening av dricksvatten. Men vad är egentligen hans största lärdom från doktorandtiden? Vi passade på att ställa några frågor till Kristofer i samband med disputationen.
Intelligenta ledningar, badvattenkvalitet och bakterier – så blev SWR-dagen 2020
Sista fredagen i november arrangerade vi årets Sweden Water Research-dag, precis som vanligt - fast ändå inte. Istället för nätverkande och mingel blev det istället den första helt digitala SWR-dagen. Mer än 380 tittare tog del av SWRs resa framåt - från start-up till scale-up.
Hallå där Kristjan Pullerits som disputerar på fredag
På fredag den 4 december försvarar vår doktorand Kristjan Pullerits sin avhandling. Vi passade på att ställa några snabba frågor till Kristjan inför disputationen.