Nyheter

tältliknande konstruktion

Intresseanmälan – torka och pyrolysera ert slam i Testbädd Ellinge

I augusti 2023 kommer pilotanläggningen inom Testbädd Ellinge påbörja sin drift. Projektet söker nu intresserade VA-bolag som vill skicka sitt slam till anläggningen.

Forskning har gett resultat – membranrening fungerar för dagvatten

Under ett års tid har projektet REWAISE haft en pilotanläggning i Brunnshög, Lund. Målet har varit att testa membranrening av dagvatten och utveckla metoder för att återanvända regn- och dagvatten för till exempel bevattning eller toalettspolning. Nu vet vi mer - och tekniken fungerar väl!
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

EBI arbetar för att inkludera slambiokol i FPR

Sedan sommaren 2022 finns EU:s Fertilising Products Regulation (FPR) på plats för gödselmedel inom EU. Avloppsslam som substrat för pyrolys som sedan kan användas som gödselmedel, slambiokol, är inte med i FPR. European Biochar Industry (EBI) har nu publicerat ett så kallat position paper gällande pyrolys av avloppsslam och slambiokol.

Robotålar, väderradar och tillit på rekordstor SWR-dag

Vilken dag det blev! Sweden Water Research-dagen 2022 slog publikrekord både fysiskt och digitalt och var minst sagt späckad av kunskap och spännande exempel. Tack alla som delade med sig och deltog! Här kan du ta del av dagen i efterhand.

Sara hjälper kommuner att klimatanpassa sitt dagvattensystem

Inom programmet Mistra InfraMaint är Sara Roth ny doktorand med sitt projekt Klimatanpassning av urbana dagvattensystem.
Bild på grävd grop med ledningar och 3 personer som arbetar. Personerna bär skyddshjälm och gula tröjor.

Stor potential för flödescytometri för snabbare analyser vid ledningsarbeten

Vad händer med dricksvattnets kvalitet under ett arbete i ledningsnätet? Skulle effektivare analysmetoder kunna hjälpa till att ge snabbare och säkrare ledningsarbeten? Sydvatten, VA SYD och Sweden Water Research har undersökt dessa frågor i en SVU-rapport.

Den mikrobiella bussresan i ny SVU-rapport

Efter nästan två år av provtagning, labbande och skrivande finns nu resultaten från den "mikrobiella bussresan" i en SVU-rapport tillgänglig för Svenskt Vattens medlemmar.

Välkommen till Sweden Water Research-dagen, här är programmet!

Äntligen är det dags för årets Sweden Water Research-dag. Med rekordstor uppslutning samlar vi i år 200 personer på Bricks i Lund och ytterligare 160 digitala deltagare utspridda över landet. Här är årets program.

Nya doktorander forskar om källsorterat gråvatten och klimatanpassning av ledningsnätet

Under hösten har Sweden Water Research välkomnat Ashley Hall och Sara Roth som industridoktorander hos oss och NSVA.

Första studiebesöket till Testbädd Ellinge genomfört!

Testbädd Ellinge har nu tagit emot sitt första studiebesök. En studietur till Sverige inom Food & Bio Cluster Denmark, denna gång med fokus på biokol, genomfördes 26-27 oktober.

Summering av 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Den 11-12 oktober anordnade Testbädd Ellinge den första svenska konferensen om slambiokol i Malmö. Konferensen lockade 122 personer från 14 olika länder.

World Water Congress & Exhibition 2022 – mässa, seminarier och Technical Visit

Under september gick den stora världskongressen IWA World Water Congress av stapeln i Köpenhamn och lockade tusentals deltagare. Sweden Water Research var del av den svenska montern, bidrog till flera workshops och seminarier och en Technical Visit som genomfördes dagen efter kongressen.