Våra nyheter

Brun jord plöjd i fåror under blå himmel

Slutkonferens Rest till Bäst

En rad resultat presenterades på projektet Rest till Bästs slutkonferens i Malmö förra veckan. 
Stora rostfria rörliknande delar

Testbädd Ellinge: Nu monterar vi piloten

Alla delarna till piloten är på plats på Ellinge och testbädden tas i bruk i höst.
Barn i regnkläder tittar ner i grumligt vatten i ett fat

Ny rapport: Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Kan pedagogiska verksamheter i samhället skapa intresse hos ungdomar så att de väljer att arbeta med vattenfrågor i framtiden?
Grafisk illustration över ett kemiskt förlopp

Hur påverkar förbehandlingen av avloppsvatten energibalansen …

... och behovet av volym till den biologiska reningen?
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

Andra svenska konferensen om slambiokol 2024

Nu är det dags att notera nästa stora svenska slambiokolskonferens i kalendern. Nästa år, den 15-17 oktober 2024, anordnar vi 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar.

Ny rapport om stadens källor till mikroplaster

Emma Fältström, doktorand på Sweden Water Research och Heléne Österlund på Luleå tekniska universitet har i “μrban Plastics – Sources, sinks and flows of microplastics in the urban environment” kartlagt hur mikroplaster från land tar sig ut i våra vattenmiljöer, med fokus på dagvatten.
Gräs som växer i rader av betongcirklar

Fosfortillgängligheten i slambiokol studeras i odlingsförsök

Svenskt Vatten Utveckling har beviljat ett projekt där fosfortillgänglighet i slam och slambiokol ska studeras i odlingsförsök på Köpenhamns universitet.

Säg hej till vår nya styrelse!

Så här ser styrelsen för Sweden Water Research ut sedan den 12 juni.

Disputerad forskare inom AGS – Jennifer Ekholm

Fredagen den 9 juni disputerade Jennifer Ekholm på Chalmers tekniska högskola.

ICU – bättre kolutnyttjande på mindre yta

I forskningsprojektet ICU testar industridoktorand Elin Ossiansson en ny processkombination för en effektivare avloppsvattenrening, lika mycket biogas från slammet men med mindre energiåtgång. Resultaten är goda efter två års pilottester på Källby avloppsreningsverk.
Ben och fötter som står i grönfärgat vatten

Industridoktorand undersöker fosforbalansen i Vombsjön

Vombsjön är primär dricksvattentäkt för cirka 25 % av Skånes befolkning och förser bland annat Malmö med dricksvatten.

Välkommen Ellen!

Ellen Edefell börjar som projektledare på Sweden Water Research