Nyheter

Workshop om hållbarhetsanalys av näringsåtervinning ur avlopp
I slutet av oktober samlades 17 forskare och andra experter på Kemicentrum i Lund för en tvådagars workshop med syfte att ta fram riktlinjer för hållbarhetsbedömning av systemlösningar inom området näringsåtervinning ur avloppsvatten.
Nytt verktyg i städernas kamp mot översvämningar
Den 25 oktober disputerade Salar Haghighatafshar, doktorand vid institutionen för kemiteknik på Lunds universitet och Sweden Water Research. Hans avhandling visar att blågröna dagvattenlösningar kan vara viktiga komponenter för att undvika översvämning i städer - men bara om de införs på ett genomtänkt sätt.
Pris till Clemens Klante för bästa poster på IWAs specialistkonferens i Tokyo 2019
Clemens Klante, doktorand på Teknisk vattenresurslära på LTH och Sweden Water Research, vann utmärkelsen Bästa posterpresentation på IWAs specialistkonferens om naturligt organiskt material i vatten i oktober. Priset fick han för sin poster med titeln “The relationship between brownification and governing physical processes in Lake Bolmen, Sweden”.
”Vattenfrågan har fördjupats, nu ökar vi takten”
Efter snart två månader på jobbet är Sweden Water Researchs nya VD tydlig med sitt budskap: ”Det är dags att takta upp.”
Läcksökning med satellit har indikerat 1407 dricksvattenläckor
Sweden Water Research, tillsammans med ägarbolagen och flera andra skånska kommuner, är nu först ut i Sverige med att testa och utvärdera läcksökning via satellit i större skala för att leta efter läckor på dricksvattennätet.
Ny styrelse för Sweden Water Research
Sweden Water Research har en ny styrelse sedan årsstämman den 12 juni. Bolagets styrelse består av representanter från respektive moderbolags ägarnämnder.
Ordning i RörANN ska ge en samlad riskbedömning för varje ledning
I projektet används artificiell intelligens för att ge ett bättre underlag för riskbedömningar av läckor på ledningsnätet.
Disputation med fokus på blågröna lösningar i städer
Fredagen den 25 oktober försvarar Salar Haghighatafshar sin avhandling om blågröna dagvattensystem i städer. Salar har utvecklat en metodik och ett verktyg för att studera hur vi med blågröna lösningar kan minska risken för och konsekvenserna av översvämningar i en hel stad.
Nu söker vi controller!
Sweden Water Research växer och söker nu en controller till projektverksamheten. Välkommen att söka tjänsten senast den 13 september!
Cities, rain and risk
Den 13-14 juni hölls den internationella konferensen Cities, rain and risk i Malmö, som handlade om hantering av översvämning i städer.
Doktoranddag på forskningsstation Bolmen
Strålande sol, spännande vattenforskning och svåra förkortningar var några av de saker som mötte Sweden Water Research-doktoranderna den 4 juni, på doktoranddag på forskningsstation Bolmen.
”Jag är stolt över vårt bidrag till VA-branschen!”
Marinette Hagman har rekryterats till DHI Sverige och lämnar Sweden Water Research och NSVA efter många, innehållsrika år som forskningschef.