Våra nyheter

Kollage av flera bilder där människor använder vatten på olika sätt

Se inspelning av webbinariet om återvunnet vatten

Missade du webbinariet om återvunnet vatten i höstas? Ingen fara, nu är inspelningen textad och tillgänglig.
En rad med handfat, en tandborste står på ett av dem

Nytt projekt: Att sätta pris på vatten

Tekniker för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver bredda perspektivet för att nå en hållbar vattenanvändning. Men hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer hållbar vattenanvändning?

Ellen Edefell i ny(gammal) roll

Nu är det klart att Ellen Edefell fyller projektledarrollen för att utveckla FoU-projekt inom vårt fokusområde biologiskt stabila dricksvatten.
Närbild på vatten i ett avloppsreningsverk

Vi söker avloppsvattenåtervinnare!

Återvinner ni avloppsvatten, eller vill ni göra det? Eller har ni kanske skrotat planerna på återvinning? Sweden Water Research och Region Skåne har inlett ett samarbete kring återvinningsfrågan för att bättre förstå både utmaningar och potentiella lösningar.
silverfärgade rör och kemitunnor i metall industriell miljö

Ytterligare försening av uppstarten av piloten på Testbädd Ellinge

Tyvärr är uppstarten av piloten på Ellinge ytterligare försenad.
Hand som håller mätinstrument över grunt vatten

Vi söker projektledare

Nu har du möjlighet att söka ett riktigt spännande jobb!

VA-guidens podd pratar slambiokol med David Gustavsson

Kan slambiokol vara ett alternativ för att cirkulera fosfor och få till ett giftfritt kretslopp? Vilka för- och nackeldar har pyrolys av slam?
Cykel och bilar halvt under vatten på översvämmad gata

Debattartikel: Behov av nationell strategi för finansiering av klimatanpassning av VA

Mer ”muscles and money” till klimatanpassningen och en nationell strategi för att finansiera skyfallsanpassningen av våra städer. Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research och Lena (Björklund) Blom, forsknings- och utvecklingsledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad lyfter i en debattartikel i Cirkulation två möjliga sätt att nå dit.

Ny artikel: Påverkas bakteriesamhällena i marina sediment av mänsklig aktivitet?

Artikeln “Marine sediments are identified as an environmental reservoir for Escherichia coli: Comparing signature-based and novel amplicon sequencing approaches for microbial source tracking” undersöker hur bakteriesamhällena i marina sediment förändras längs en kuststräcka, för att försöka avgöra om de påverkas av mänsklig aktivitet.

Formas beviljar tjugo miljoner till innovativ dagvattenrening

Ett nytt forskningsprojekt, Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle, ska ta fram ny teknik för att rena dagvatten. Det gäller både för större mängder i Värpinge våtmark i Lund och i direkt anslutning till fastigheter i Sege Park i Malmö. I det senare fallet ska vattnet till viss del ersätta dricksvatten.
Kartbild ovanifrån

Utlysning: Tre exjobb inom klimatanpassning av urbana dagvattensystem

De omfattar 30 hp vardera och riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

Två exjobbare sökes!

Vi har två riktigt spännande förslag på exjobb för för våren 2024.