Tre års lärdomar om mikroplaster
Mikroplaster sprids i naturen och når våra hav och vattendrag. Men var kommer de ifrån och hur ser deras transportvägar ut? Sweden Water Research har projektlett det treåriga projektet FanpLESStic-Sea med fokus på att öka kunskapen om mikroplaster.
Urinsorterande toalett i Nature
Inom projektet REWAISE testas en innovativ toalett, där urinen torkas och blir torr växtnäring - direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Den ansedda tidskriften Nature skriver om tekniken i nyhetsartikeln The urine revolution: how recycling pee could help to save the world.
Styrelsemöte med studiebesök på Bolmens forskningsstation
Sweden Water Researchs styrelse höll sammanträde och bjöds på studiebesök vid Bolmens forskningsstation.
På gång på Källby vattenverkstad
Ny teknik och nya samarbeten inom Källby vattenverkstad. Projektledare Markus Fröjd berättar mer om vad som är på gång.
Gemensamma utmaningar och investeringar för Öresund
Inom projektet ÖReWise träffades företrädare för VA-verksamheterna för att tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar för Öresund och investeringar i klimatanpassningsåtgärder.
Se Sweden Water Research-dagen i efterhand här!
Sweden Water Research-dagen gick av stapeln den 26 november i både fysisk och digital form. Du kan se sändningen i efterhand här.
Kenneth M Persson får VATTEN-priset
Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten och Sweden Water Research och professor vid Lunds universitet, får VATTEN-priset 2022 av Föreningen Vatten.
Häng med på digitalt studiebesök för framtidens lösningar för vattenbranschen
För att kunna hitta nya lösningar för framtidens vattenlösningar så behöver vi testa nytt. Ett sätt att göra det är att jobba med testbäddar och living labs. Nu har du möjlighet att hänga med på ett digitalt studiebesök som visar några av Skånes testbäddar för vatten.
Ny testbädd för framtida slamhantering
Nu går fem kommunala VA-verksamheter ihop i en testbädd för att torka och omvandla slammet från avloppsvattenreningen till slambiokol. På så sätt kan både fosfor och kol återföras till marken. Resultatet kommer att visa möjligheter för framtida svensk slamhantering, som både kan återvinna viktiga naturresurser och minska koldioxidutsläppen.
Kretslopp sluts med nytt toalettsystem
Inom ramen för projektet REWAISE är nu den första prototypen av ett innovativt toalettsystem installerad på VA SYDs huvudkontor i Malmö. Toalettsystemet torkar urin till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram det nya systemet, som ska testas i Malmö och Lund.
Sweden Water Research ingår dansk-svenskt partnerskap för klimatanpassning
Vattnet i och runt Öresund är centralt i ett nytt dansk-svenskt samarbete, som bland annat går ut på att Sverige och Danmark delar väderdata för att med bättre framförhållning kunna hantera stora mängder regn och vatten.
De ska leda utvecklingen för hög dricksvattenkvalitet
Storsatsning på dricksvattenkvalitet ska ge ny kunskap och snabbare analysmetoder. ”I framtiden ska vi veta om en kvalitetsförändring innan den uppstår”.