webb_provtagning_detalj

Detalj från mätutrustningen.