fiskar_500

De blå spickesillarna i montern var uppskattade.