Publikation details: Manammox – future nitrogen removal at Sjölunda WWTP? (In Swedish).

Gustavsson D. J. I. (2015) Manammox – future nitrogen removal at Sjölunda WWTP? (In Swedish). Svensk Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid. Stockholm, Sweden, December 2-3, 2015.,