Publikation details: Manammox – framtida kväveavskiljning på Sjölunda ARV?

Gustavsson D. J. I. (2015) Manammox – framtida kväveavskiljning på Sjölunda ARV? Svensk Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid. Stockholm, Sweden, December 2-3, 2015.,