Samarbetspartners

Vi skapar och driver projekt, initierar, deltar i och stöder
olika samarbeten samt aktivt stöttar innovationsverksamheter.

Nedan presenterar vi stolt våra nuvarande samarbetspartners:

Aalborg University Aarhus University

Again Nutrient Recovery

Alfa Laval

Ängelholms kommun

Aquaporin logotype

Arne Jensen AB

Atek avvattningsteknik

Atlas Copco

Avfall Sverige

Beyond Clean Water (BCW)

BFG logotype Biofos logotype

Biomil

Chalmers, DRICKS

Disperator AB

Ecoloop AB

Energimyndigheten

Eslövs kommun

ESS

Gästrike Vatten

Göteborgs universitet

Guideline Geo AB

Heliospectra

HSB

Hushållningssällskapet

Hydrotech

Ideon AB (WIN Water Innovation Accelerator)

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kaeser Kompressorer

Kävlingeåns vattenråd

Knivsta kommun

Kraftringen

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Kristianstads kommun

Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Liqtech logotype

LU Open Lunds universitet

Lunds kommun

Lunds kommun (Kävlingeåns vattenråd)

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Lunds Tekniska Högskola, LTH, Kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Mikrobiologi

Lunds Tekniska Högskola, Teknisk vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola, Vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Lunds Universitet (LU Open)

MälarEnergi

Malmö Stad

Matavfallssystem AB

Matavfallssystem AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik MIVA

MKB Fastighets AB

nsva

Norrvatten

Norups gård

NSR

Pentair x-flow

Primozone logotype

Purac AB

RISE Jordbruk och Livsmedel

Sigma IT Consulting Sweden AB

Sintef

Sjöbo kommun

Skandinavisk kommunalteknik

SLU, Institutionen för energi och teknik

SP Rörcentrum

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB

Stockholm Vatten

Stockholms stad Exploateringskontoret

Stockholms universitet

Stockholmshem

Sulzer Pumps Sweden

Svenskt Vatten

SWECO

Sweco Environment

Vår logga
Vår logga

Swedish Polar Research Secretariat

Swerea KIMAB AB

Sydvatten

Sysav Utveckling AB

Trelleborgs kommun

TU Delft

Urban Magma

Urban Water Management

VA-teknik Södra

VARIM

Värpinge Grön LivsCultur AB

Vinnova

VIVAB

Xylem Water Solutions