Samarbetspartners

Vi skapar och driver projekt, initierar, deltar i och stöder
olika samarbeten samt aktivt stöttar innovationsverksamheter.

Ett livskraftigt samarbete med näringsliv, lärosäten, städer och
kommuner är en viktig del i vårt arbete med att klimatsäkra vårt vatten.

 

Illustration samarbete

Nedan presenterar vi stolt våra nuvarande samarbetspartners:

4IT AB

Aalborg universitet

Aarhus Universitet

Aerzen Scandinavia

Again Nutrient Recovery

Alfa Laval

Ängelholms kommun

AnoxKaldnes

Aquaporin

Arne Jensen AB

Atek avvattningsteknik

Atlas Copco

Avfall Sverige

Beyond Clean Water (BCW)

BFG

BIOFOS A/S

Biomil

Cactus UniView AB

Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers, DRICKS

DHI AB

Disperator AB

E.ON

Ecoloop AB

EkoBalans

Energimyndigheten

Eslövs kommun

ESS

Gästrike Vatten

Göteborgs stad, Kretslopp och Vatten

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret

Gryaab

Guideline Geo AB

H2OLAND

Heliospectra

Helsingborgs stad

HSB

Hushållningssällskapet

Hydrotech

Ideon AB (WIN Water Innovation Accelerator)

Inuse Experience

IVL Svenska Miljöinstitutet

Jets Sverige AB

Kaeser Kompressorer

Käppalaförbundet

Kävlingeåns vattenråd

Knivsta kommun

Kraftringen

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Kristianstads kommun

Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Liqtech International A/S

LU Open Lunds universitet

Lunds kommun

Lunds kommun (Kävlingeåns vattenråd)

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Lunds Tekniska Högskola, LTH, Kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Mikrobiologi

Lunds Tekniska Högskola, Teknisk vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola, Vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Lunds Universitet

Lunds Universitet (LU Open)

MälarEnergi

Malmö Stad

Matavfallssystem AB

Matavfallssystem AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik MIVA

MKB Fastighets AB

Nordvästra Skånes Renhållning (NSR)

Nordvästra Skånes VA-bolag, NSVA

Norrvatten

Norups gård

NSR

Öresundskraft

Pentair x-flow

Primozone Production AB

Purac AB

Research Institutes of Sweden RISE

Rhetikfabriken

RISE Jordbruk och Livsmedel

Sigma IT Consulting Sweden AB

Sintef

Sjöbo kommun

Skandinavisk kommunalteknik

SLU, Institutionen för energi och teknik

SMHI

SP Rörcentrum

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholms stad Exploateringskontoret

Stockholmshem

Strömstads kommun

Sulzer Pumps Sweden

Sustainable Business Hub

Svenskt Vatten

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

SWECO

Sweco Environment

Sweden Water Research

Sweden Water Research

Swerea KIMAB AB

Sydvatten

Sysav Utveckling AB

Tekniska verken i Linköping

Trelleborgs kommun

Tyréns

Uppsala Universitet

Uppsala vatten

Urban Magma

Urban Water Management

VA SYD

VA-teknik Södra

VARIM

Värpinge Grön LivsCultur AB

Veolia Water Technologies AB

Vinnova

VIVAB

WIN – Water Innovation Accelator

WSP Sverige

Xylem Water Solutions