Samarbetspartners

Vi skapar och driver projekt, initierar, deltar i och stöder
olika samarbeten samt aktivt stöttar innovationsverksamheter.

Nedan presenterar vi stolt våra nuvarande samarbetspartners: