Intensiv mätvecka för Pipestatus

Projektet Pipestatus tar fram metoder som kan inspektera ledningar utan att behöva gräva upp dem och hjälpa ledningsnätsägarna att ingripa innan skadan sker. I projektet arbetar man med fem nya metoder och tekniska lösningar. En intensiv mätvecka i Skåne har just avslutats, där man testat flera metoder på ledningar som snart kommer att grävas upp. Då passar man på att undersöka hur väl metoderna fungerar.

– Veckans mätningar har gått mycket bra och vi hoppas på bra resultat att gå vidare med i projektet, säger Jesper König, projektkoordinator i Pipestatus. Vi mäter med 3-5 metoder på varje ledning för att kunna jämföra metoderna med varandra

Pipestatus skiftar nu fokus och går alltmer in i sin verifieringsfas, där bitar från de ledningar där mätningar gjorts kommer att tas upp för att analyseras på laboratorium. Detta arbete kommer ligga till grund för verifieringen av de tillämpade metoderna.

Läs reportage från Sydsvenskan som var med under mätningarna i Lund den 4 april

Tillhör projekt

Pipestatus