Cities, rain and risk

Den 13-14 juni hölls den internationella konferensen Cities, rain and risk i Malmö, som handlade om hantering av översvämning i städer.

Under två dagar hölls en internationell konferens i Malmö kring översvämningar i städer och vilka hjälpmedel vi har för att hantera detta. Bakom konferensen stod fyra forskningsprojekt: INXCES, MUFFIN, SuRF och Väderradarprojektet. Sweden Water Research är medverkande part i både SuRF och Väderradarprojektet.

Här hittar du hela programmet och talarna.

Här hittar du alla abstracts

Livesändning via Facebook

Konferensen sändes live båda dagarna via VA SYDs Facebook. Du hittar sändningarna här:

Dag 1

Inledning och tema 1: End-user engagement, tailored Tools & public perceptions (9.00-10.30)

Fortsättning tema 1 (11.00-13.15)

Avslutning tema 1 och start tema 2: Rainfall & environmental observation & forecasting (13.15-15.10)

Tema 3: Urban flood modelling and forecasting (15.45-16.30)

Dag 2

Inledning på dagen och fortsättning tema 3 (8.30-9.25)

Fortsättning tema 3 (10-11.00 ca)

Avslutning tema 3 och start tema 4: Urban water management, nature-based solutions and climate adaptation (ca 11-11.30)

Fortsättning tema 4, Climate Café och avslutning på konferensen (12.30-14.30)

Om projekten

De fyra projekt som stod bakom konferensen är: